Johanna LinderAdvokat och delägare, Advokatfirman Cederquist

    Johanna arbetar sedan över 20 år med affärer och legala frågor som rör tech, som outsourcing, systemupphandlingar, molntjänster, frågor i anslutning till Internet, sociala medier, digitala tjänster, big data, Internet of Things, informationssäkerhet och integritetsskydd.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka