09:00 Sourcingdagen 2021 inleds av moderator Charlotte Harald

Bertil Nordlund

09:15 Trendspaning – utvecklingen inom IT-sourcing i en tid präglad av osäkerhet

 • Stabilitet och trygghet som drivkraft för vad som passar för outsourcing och vad som är bäst att behålla hemma eller göra själv
 • Vilka är möjligheterna på en marknad i snabb förändring?
 • Partnerskap på riktigt- hur få det att fungera som bäst när det går som sämst

Bertil Nordlund, Vice President, Knowit Insight

10:00 Kort paus och talarbyte

10:10 Schrems II och överföring av personuppgifter utanför EU/EES – hur påverkas IT-sourcing?

 • Senaste nytt i utvecklingen efter Schrems II-domen
 • Personuppgiftsöverföring till tredje land – vad gäller för svenska företag och offentliga verksamheter?
 • Hur ska man tänka vid hantering av amerikanska molnleverantörer?
 • Vilka effekter får detta på outsourcing av IT?

Caroline Sundberg, advokat, Hannes Snellman  

11:00 Förmiddagspaus

11:20 GAIA-X – en gemensam europeisk molninfrastruktur för att stärka den digitala suveräniteten

 • Vad är status i det europeiska infrastrukturprojektet?
 • Sveriges roll – hur kan vi delta och vilka effekter skulle vi kunna uppnå?
 • Hur ser kraven ut för att delta i GAIA-X?
 • När kan vi köpa tjänster baserade på GAIA-X?

Daniel Melin, IT-strateg, Skatteverket

12:00 Lunch

Panelsamtal
13:00 Molntjänster – utmaningar och möjligheter
De senaste åren har diskussionerna kring molntjänster, digitalisering och integritet gått varma och debatten har stundtals varit het. Under detta samtal kommer vi att angripa utmaningarna från ett långsiktigt och reflekterande perspektiv.

Stephan Andersson, vd, Asurgent
Jakob Algulin,
digitaliseringsdirektör, Linköpings Kommun
Daniel Melin,
IT-strateg, Skatteverket
Caroline Sundberg, advokat, Hannes Snellman  

13:40 Kort paus och talarbyte

Spår A

13:50 Sourcingstrategi med fokus på mer marknadsanpassad målarkitektur

 • Skapa en långsiktig strategi för upphandling med fokus på verksamhetsbehov och kostnadseffektivisering snarare än att låta avtalen styra
 • Hur ser arkitekturen ut idag och hur ska den se ut framåt? – landa i en gemensam bild av målarkitekturen
 • Vad behöver förändras i avtalskartan för att nå målen?
 • Styrande principer som beslutsstöd för att säkerställa att vi rör oss mot strategins mål över tid

Anna Lipkin, inköpschef för IT, Stockholms Stad

14:30 Eftermiddagspaus

14:50 Öppen upphandling av samarbetsplattform – där idé blir till verklighet

 • Målbild – ökat samarbete, effektiviserad kommunikation, säkerställa korrekt information och mobila arbetssätt
 • Utmaning – plattformar, informationssäkerhet, avtalsförutsättningar, juridiskt läge
 • Upphandla – taktik, utforma förfrågan, utfall
 • Genomförande – teori vs praktik – utfall

Michael Lööw, utvecklingschef, Linköpings Kommun

15:30 Kort paus och talarbyte 

Spår B

13:50 Framgångsrik upphandling av outsourcingpartner med fokus på flexibilitet, ständig utveckling och förändring

 • Så lägger du grunden genom ett gediget internt förarbete innan du går till marknaden.
 • Vikten av att äga ditt Master Service Agreement och dess betydelse genom sourcing-processen
 • Dejta ordentligt innan du gifter dig och uppvakta varandra löpande genom ert äktenskap

Gabriel Westrell, IT-chef, Mercuri Urval tidigare Ramirent 

14:30 Eftermiddagskaffe

14:50 Moving from on-prem to an outsourced cloud solution

 • The outsourcing journey – moving from traditional IT operation
 • Challenges and Success Factors – Compliance, project management, resources
 • Benefits and Values – create opportunities for IT-department to expand role and evolve

Jennifer Medong, IT-chef, Repligen 

15:30 Kort paus och talarbyte

 • Maria Åkesson Head of Category IT & Distribution & Professional Services, SAS, Scandinavian Airlines System

15:40 Partnerskap som sätts på prov – goda relationer som framgångsfaktor för att klara pandemin

 • Snabb inbromsning i ett akutläge – översyn av IT-utveckling som kunde stoppas
 • Vendor Management Program – migrering, konsolidering och avveckling
 • Avtal – strukturerat arbete med förhandlingar för att få ner kostnader
 • Betydelsen av samverkan och goda leverantörsrelationer för att lyckas få till hög flexibilitet och skalbarhet för att både kunna växla ner och upp

Maria Åkesson, Head of Category IT & Distribution & Professional Services, SAS, Scandinavian Airlines System

16:15 Konferensen sammanfattas och avslutas 

IFI reserverar sig för programändringar 

Start typing and press Enter to search