Agenda

08:30 Registreringen öppnar

 • Anna Collin
  Anna Collin

09:00 IFI hälsar välkommen till Sourcingdagen

Anna Collin, Director, IFI

09:05 Moderator Charlotte Harald inleder konferensen

09:10 Trendspaning inom IT-sourcing

 • Ansvarstagande i en föränderlig värld – köpare och säljare tillsammans för en bra leverans
 • Långsiktiga strategier och kortsiktiga beslut i ljuset förändrade regelverk
 • AI och tekniken som en katalysator för framtidens accelererar utveckling

Bertil Nordlund, Vice President, Knowit Insight

09:50 Outsourcing – från separata IT-miljöer och avtal till koncerngemensamma för att accelerera digital verksamhetsutveckling

 • Resan mot en koncerngemensam IT-miljö med ett gemensamt avtal och IT-organisation för att öka förutsättningarna för samverkan i koncernen på verksamhetsnivå
 • Metod för strategiska vägval i förarbetet inför upphandlingen för att skapa en bra bas i kravställningsarbetet
 • Framgångsfaktorer för vägen till ett gemensamt avtal, en gemensam implementering och en ny gemensam verklighet

Jonas Knutsson, IT-strateg, Södertälje Kommun 

10:30 - Förmiddagspaus

11:00 Hållbar IT – vad är viktigt på riktigt?

 • Moln och datacenters påverkan under AI:s revolution
 • Digital workplace – så får vi till en cirkulär ekonomi för IT
 • Din inköpskraft är din makt för att förändra världen: hur använder du den?

Chiara Selvetti, Director Sustainable Business, Atea

11:40 Att säkra leverantörskedjan enligt NIS2 och DORA – vad krävs och hur gör man?

 • Nya krav på avtalsinnehållet – vad krävs egentligen?
 • Omförhandling och ändring av redan ingångna avtal
 • Vad händer med avtalet när regelverket förändras?
 • Olika IT-inköp kräver olika nivåer av säkerhet – hur använder vi avtalet på rätt sätt?

Tahmina SahibliTahmina Sahibli,
Advokat och Partner,
Advokatfirman Kahn Pedersen

Daniel LundqvistDaniel Lundqvist,
Advokat och Partner,
Advokatfirman Kahn Pedersen

12:20 - Lunch

13:20 Ökad koll på dina leverantörer genom en strukturerad process för compliance vid IT-inköp

 • Hur såg arbetet med att ta fram processen ut och vilka samarbeten behövdes i organisationen?
 • NIS2, privacy och IT-säkerhet – så kan en etablerad robust process anpassas till nya lagkrav
 • Processens tre steg – så fungerar arbetet i praktiken

Fredrik Olsson, Head of Sourcing & Vendor Management, Schibsted

14:00 Generativ AI och inköp 

Katarina Aspenberg, Head of Business Offer Procurement, Forefront Consulting

14:40 - Eftermiddagspaus

15:10 En molnresa för effektiva och smarta tjänster efter EU-US Data Privacy Framework – praktiska erfarenheter från Kommunal

 • Tredjelandsöverföringar i ljuset av EU-US Data Privacy Framework och Microsofts EU Data Boundary – så har Kommunal tänkt
 • Risk och konsekvensbedömningar – så resonerar vi kring vilken data som kan ligga i molnet
 • Hur säkrar vi rätt säkerhetsmekanismer runt känsliga personuppgifter?

Pier Lundmark, IT-chef, Kommunal

15:50 Nya förutsättningar, erfarenheter och slutsatser av Teams och Office 365 på Skatteverket

 • Faktorerna bakom Skatteverkets utredning kring Teams och O365
 • Hur förhåller vi oss till paradigmskiftet inom IT-rätten och alla nya regelverk som påverkar vår IT-drift?
 • Tumregler och ett sunt förhållningssätt för hur vi lever upp till regelverk utan att fastna

Helena Rom, senior säkerhetsexpert, Skatteverket

16:30 Konferensen avslutas

Spår A

14:50 Från multisourcing till en balanserad sourcing med en huvudpartner

 • En leverantör eller flera – hur avgör du vad som passar bäst?
 • Kombinerad tjänsteleverans och resursförsörjning – så bygger man ett team tillsammans med egna IT-organisationen
 • Hur kan sourcingaffären stödja digitaliseringen?

Veronica Rådman NorrVeronica Rådman Norr,
chef IT utveckling och förvaltning, Apoteket

14:30 - Eftermiddagspaus

14:50 Från multisourcing till en balanserad sourcing med en huvudpartner

 • En leverantör eller flera – hur avgör du vad som passar bäst?
 • Kombinerad tjänsteleverans och resursförsörjning – så bygger man ett team tillsammans med egna IT-organisationen
 • Hur kan sourcingaffären stödja digitaliseringen?

Veronica Rådman NorrVeronica Rådman Norr,
chef IT utveckling och förvaltning, Apoteket

Spår B

13:50 SaaS lösningar – inköp och avtal

 • Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan att köpa en licens till mjukvara och att köpa en SaaS (Software as a Service)?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna när man köper en SaaS?
 • Hur kan vi hantera säkerhetskrav i SaaS-avtalet utifrån hur känslig information som kommer hanteras?
 • Hur kan vi reglera i SaaS-avtalet vem som får använda data hur?

Johanna LinderJohanna Linder,
advokat och delägare, Cederquist 

 

14:30 - Eftermiddagspaus

14:50 Sourcing – en juridisk checklista

 • Juridiska frågeställningar som måste besvaras inför beslut och genomförande av en sourcing
 • Kvalitet, laglighet, säkerhet och lämplighet – viktiga steg att titta närmare på
 • Checklistan och konsekvenserna av sourcing – underlag för att fatta genomtänkta beslut

Conny LarssonConny Larsson,
Advokat, Singularity Law

IFI reserverar sig för programändringar

10:00 Kort paus

15:30 Kort paus

13:40 Kort paus

16:20 Konferensen sammanfattas

Börja skriva och tryck på enter för att söka