Agenda

 • Anna Collin
  Anna Collin

09:00 IFI hälsar välkommen till Sourcingdagen

Anna Collin
IFI

09:05 Moderator Charlotte Harald inleder konferensen

09:10 Det juridiska läget för molntjänster 

 • Hur ser nuläget ut efter Schrems II?
 • Vad är personuppgifter och när gäller GDPR?
 • Vad krävs för att använda molntjänster lagligt?
 • Hur hantera leverantörer som inte förstår vad som gäller och brister i att leva upp till regelverken?

Agnes Hammarstrand, advokat och partner, Delphi

10:00 Kort paus

10:10 Ökad cybersäkerhet genom att nyttja moderna molntjänsters fördelar

 • Så har hotbilden och risken för IT-attacker förändrats under de senaste åren
 • Riskerna med ett digitalt lapptäcke på marken
 • Hur kan molntjänster öka säkerheten och samtidigt vara mer kostnadseffektivt?

Stephan Andersson, vd, Asurgent

10:50 - Förmiddagspaus

11:15 Molnresan och en multisourcad IT - erfarenheter från Systembolaget  

 • Vilka var drivkrafterna mot en molntransformation? 
 • Konkreta exempel på hur molntjänster hjälpte Systembolaget i sitt uppdrag genom pandemin 
 • Nuläge och lärdomar – vilka framgångsfaktorer och utmaningar har man mött på vägen?  

Eva Listi, CIO, Systembolaget

11:55 - Lunch

13:00 Att ställa om till en beställarorganisation i samband med outsourcing och att arbeta riskbaserat

 • Skapa förutsättningar för god kommunikation och leverans genom SIAM
 • Roller och kompetens som krävs i den kvarvarande beställarorganisationen för att säkerställa god kontroll och styrning samt kontinuerlig leverantörsutveckling
 • Att anpassa organisationen och arbeta riskbaserat utifrån regelverk och lagkrav som tex EBA outsourcing guidelines

Jonas Gavelin, CIO, Bankgirot

13:40 Kort paus

Spår A

13:50 Säkerhetsresan – säkerhetsprocess för utveckling och anskaffning av IT på ett säkert och lagligt sätt

 • Resans olika steg så som informationsklassning, hotbild och laglighetsanalys
 • Det tvärfunktionella informationssäkerhetsrådets roll i inköpsprocessen
 • Små IT-inköp till stora sourcingaffärer – så används säkerhetsresan i praktiken

Gaboar SebastianiGabor Sebastiani,
Digital Risk Officer, Arbetsförmedlingen

14:30 - Eftermiddagspaus

14:50 Från multisourcing till en balanserad sourcing med en huvudpartner

 • En leverantör eller flera – hur avgör du vad som passar bäst?
 • Kombinerad tjänsteleverans och resursförsörjning – så bygger man ett team tillsammans med egna IT-organisationen
 • Hur kan sourcingaffären stödja digitaliseringen?

Veronica Rådman NorrVeronica Rådman Norr,
chef IT utveckling och förvaltning, Apoteket

Spår B

13:50 SaaS lösningar – inköp och avtal

 • Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan att köpa en licens till mjukvara och att köpa en SaaS (Software as a Service)?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna när man köper en SaaS?
 • Hur kan vi hantera säkerhetskrav i SaaS-avtalet utifrån hur känslig information som kommer hanteras?
 • Hur kan vi reglera i SaaS-avtalet vem som får använda data hur?

Johanna LinderJohanna Linder,
advokat och delägare, Cederquist 

 

14:30 - Eftermiddagspaus

14:50 Sourcing – en juridisk checklista

 • Juridiska frågeställningar som måste besvaras inför beslut och genomförande av en sourcing
 • Kvalitet, laglighet, säkerhet och lämplighet – viktiga steg att titta närmare på
 • Checklistan och konsekvenserna av sourcing – underlag för att fatta genomtänkta beslut

Conny LarssonConny Larsson,
Advokat, Singularity Law

15:30 Kort paus

15:40 Ökad innovationskraft och hållbarhet genom hybrida molntjänster

Vissa tjänster och data är känsligare än andra:

 • Ta fram en molnstrategi som tar hänsyn till regelverk samtidigt som det ger förutsättningar för innovation
 • Första stegen mot molnet – hur blir du cloud ready?
 • Lokala molntjänster i Sverige och EU som en del av strategin

Sara Murby Forste, vd, Basefarm

16:20 Konferensen sammanfattas

16:30 Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Börja skriva och tryck på enter för att söka