Agenda

 • Anna Collin
  Anna Collin

09:00 IFI hälsar välkommen till Sourcingdagen

Anna Collin, Director, IFI

09:05 Moderator Charlotte Harald inleder konferensen

09:10 Trendspaning inom IT-sourcing

 • Säkerhetsläget och robusthet – säkra den egna affären genom near shoring i oroliga tider
 • Datadrivna och faktamässiga beslut – automation och effektivisering inom sourcing
 • Affärsmodeller – ökat partnerskap med leverantörer och nya samarbetsformer

Bertil Nordlund, VP, Knowit Insight

09:40 Informationssäkerhet – lagkrav och avtalsreglering

 • Lagar och certifieringsramverk för cybersäkerhet ökar – detta behöver du veta
 • NIS 2 och Cyber Resilience Act – Vilka regelverk gäller eller är på väg?
 • Hur ska vi hantera informationssäkerhetskrav vid upphandlingar och i leverantörsavtal?

Johanna Linder, advokat och partner, Cederquist

10:30 - Förmiddagspaus

11:00 Digital transformation och molnresa för att möjliggöra en ny affärsplan

 • Utgångsläget för att driva förändringsresan
 • Hur säkra upp att vi har bra avtal på plats?
 • Framgångsfaktorer för att upphandlingarna ska leda oss dit vi har tänkt
 • Utmaningar och lärdomar på vägen

Emil Dahlin, CIO, Bravida 

11:40 Från stuprör till tvärfunktionella arbetssätt – framgångsfaktorer för en lyckad upphandlingsprocess

 • Ökad förståelse mellan avdelningarna och ett gemensamt språk genom en utbildningsinsats för alla inblandade
 • Nya arbetssätt med ett tvärfunktionellt team där IT, utveckling, upphandling och juridik är med från början i processen
 • Från upphandling till implementering, förvaltning och utveckling med tydliga roller, ansvar, ägarskap, resurser och förankring

Josef Elawad, inköpschef, Bostads AB Mimer

12:20 - Lunch

13:20 Outsourcing, insourcing och cloud – en förändringsresa med fokus på affär, compliance och säkerhet

 • Vad driver förflyttningar mellan outsourcing, insourcing och cloud?
 • Cloud eller inte? Är cloud ett alternativ i en reglerad bransch?
 • Vem äger säkerhet- och compliancefrågan? Avtalsförhandlingar i en komplex situation

Ann-Marie Ovin, CIO, Advokatfirman Vinge 

14:00 The revolution of ICT sourcing – Moving towards business-driven cloud sourcing

 • Evolving ICT sourcing roles and sourcing models
 • How NCC reorganized IT Procurement to support the digital transformation,
 • Insights to functional roles and responsibilities and way of working
 • Key lessons learnt

Iina Haatainen, IT Sourcing Lead, NCC Group

14:40 - Eftermiddagspaus

15:10 Inköpsstrategi för datacenter och moln i en hårt reglerad bransch

 • Hur lever vi upp till lagkrav gällande datacenter och moln samtidigt som vi har en hög teknisk funktionalitet?
 • Hur säkerställs en hög nivå vid kravställning genom att odla en kultur som gör att de som kan tekniken kan fatta besluten
 • Regelverkens påverkan på inköpsprocessen – hur hantera den ökade komplexiteten kring kontroll av leverantörer?

Peter Hall, Head of IT & Operations, Fortnox

15:50 Hållbarhet och IT-inköp – så ska IT bli drivande i att minska klimatpåverkan

 • Öka livslängden på alla IT-relaterade produkter och skapa en kultur där medarbetare känner stolthet över att ha en återbrukad produkt
 • Hållbarhetstänk i inköp av IT-tjänster – vilka positiva effekter har en molnresa?
 • Hur kan vi använda modern teknik framåt för att göra verksamheten bättre och mer hållbar?

Cristian Brolin, CDO, Södra

16:30 Konferensen avslutas

Spår A

14:50 Från multisourcing till en balanserad sourcing med en huvudpartner

 • En leverantör eller flera – hur avgör du vad som passar bäst?
 • Kombinerad tjänsteleverans och resursförsörjning – så bygger man ett team tillsammans med egna IT-organisationen
 • Hur kan sourcingaffären stödja digitaliseringen?

Veronica Rådman NorrVeronica Rådman Norr,
chef IT utveckling och förvaltning, Apoteket

14:30 - Eftermiddagspaus

14:50 Från multisourcing till en balanserad sourcing med en huvudpartner

 • En leverantör eller flera – hur avgör du vad som passar bäst?
 • Kombinerad tjänsteleverans och resursförsörjning – så bygger man ett team tillsammans med egna IT-organisationen
 • Hur kan sourcingaffären stödja digitaliseringen?

Veronica Rådman NorrVeronica Rådman Norr,
chef IT utveckling och förvaltning, Apoteket

Spår B

13:50 SaaS lösningar – inköp och avtal

 • Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan att köpa en licens till mjukvara och att köpa en SaaS (Software as a Service)?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna när man köper en SaaS?
 • Hur kan vi hantera säkerhetskrav i SaaS-avtalet utifrån hur känslig information som kommer hanteras?
 • Hur kan vi reglera i SaaS-avtalet vem som får använda data hur?

Johanna LinderJohanna Linder,
advokat och delägare, Cederquist 

 

14:30 - Eftermiddagspaus

14:50 Sourcing – en juridisk checklista

 • Juridiska frågeställningar som måste besvaras inför beslut och genomförande av en sourcing
 • Kvalitet, laglighet, säkerhet och lämplighet – viktiga steg att titta närmare på
 • Checklistan och konsekvenserna av sourcing – underlag för att fatta genomtänkta beslut

Conny LarssonConny Larsson,
Advokat, Singularity Law

IFI reserverar sig för programändringar

10:00 Kort paus

15:30 Kort paus

13:40 Kort paus

16:20 Konferensen sammanfattas

Börja skriva och tryck på enter för att söka