Willy StjernuddeIT Security and License Manager, SJ

    Willy Stjernudde 61 år gammal med över 40 år inom IT. Han har en bred erfarenhet från i stort alla områden inom IT både från leverantörs och kundsidan i de flesta roller från support till VD. Willy har jobbat i 11 år med S, de senaste åtta åren som anställd som i roller som bl.a. driftschef. Sedan 2018 är han IT-säkerhetschef. Nu äger och driver han ett 2 årigt projekt som internt kallas för Nivåhöjning IT säkerhet. Med fakta från 3 olika revisioner gör de nu tydliga förflyttningar. Allt IT-säkerhetsarbete drivs med fokus på användbarhet och att tillsammans med verksamheten möjliggöra digitaliseringsresan. SJ ska bli ett att Sveriges mest digitala företag.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka