Jeanette Gyllendolk MathlinChef Inköp, Länsförsäkringar

    Jeanette har de senaste åtta åren arbetat med och ansvarat för Inköp på Länsförsäkringar. Hon har arbetat kategoristyrt, tvärfunktionellt, enhetsbaserat samt övergripande med ansvar för samtliga kategorier. Inom branschen Bank och Försäkring har hon, framför allt de senaste 4-5 åren, sett en tydlig förflyttning i hur du hanterar IT-inköp. Detta ställer högre krav på kompetens inom säkerhet och regelverk, då allt fler tjänster klassas idag som IT-tjänster. Innan Länsförsäkringar arbetade Jeanette i 15 år som seniorkonsult inom marknad, medieanalys och kommunikation samt med försäljning av IR-tjänster och systemstöd.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka