Helena Romsenior säkerhetsexpert, Skatteverket

    Helena Rom är jurist och har mångårig erfarenhet från komplexa IT-tjänsteleveranser och köp, molntjänster och avtal med säkerhetsskydd i olika roller i stat och kommun. Idag arbetar Helena som säkerhetsskyddspecialist på Skatteverkets enhet för gemensam it-service, IT-driften. Fokus i vardagen är att undanröja administrativ tröghet och samtidigt säkerställa regelefterlevnad utifrån vid var tid gällande säkerhetsregelverk. Det ska vara lätt att göra rätt.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka

    Daniel Lundqvist