Jakob AlgulinDigitaliseringsdirektör, Linköpings Kommun

    Jakob Algulin är digitaliseringsdirektör i Linköpings kommun med ansvar för den geografiska platsens digitala transformation. Jakob har en bakgrund inom medicinteknisk industri. Han har haft olika ledande befattningar i det svenska ingenjörsföretaget Sectra.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka

    Bertil Nordlund