Jakob AlgulinDigitaliseringsdirektör, Linköpings Kommun

    Jakob Algulin är digitaliseringsdirektör i Linköpings kommun med ansvar för den geografiska platsens digitala transformation. Jakob har en bakgrund inom medicinteknisk industri. Han har haft olika ledande befattningar i det svenska ingenjörsföretaget Sectra.

    Start typing and press Enter to search

    Bertil Nordlund