Bertil NordlundVice President, Knowit Insight

    Bertil har mer än 20 års erfarenhet som oberoende rådgivande konsult inom IT- och Telekom. Under åren har Bertil genomfört och ansvarat för uppdrag av såväl strategisk verksamhetsstyrande karaktär som operativa uppdrag som expert och projektledare. Idag arbetar Bertil främst som expert inom upphandling, LOU och avtalsförhandling samt med strategisk rådgivning. Bertil är Vice President på Knowit Insight.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka