Jonas KnutssonIT-strateg, Södertälje kommun

    Jonas Knutsson har under 25 år jobbat som IT-chef i Södertälje kommun och på privata marknaden med outsourcingleveranser. Under dessa år har han ansvarat för flera större outsourcingupphandlingar och införanden samt förvaltning av outsourcingleveranser. Jonas har gedigen kunskap om sourcingens viktiga förberedande strategiska arbete, upphandlingsprocessen, införandeprojektet och inte minst hur man tillsammans med sin outsourcingleverantör bygger en trygg och värdeskapande samverkan med sin leverantör.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka