Victoria MarksSeniorkonsult och Konsultchef, Knowit Insight

    Victoria har närmare 15 års erfarenhet av den offentliga affären ur såväl leverantörs- som köparperspektivet. Hon har stor erfarenhet av sourcingaffärer och de krav och möjligheter som den allt snabbare utvecklingen inom IT och digitalisering innebär. Genom åren har även samverkan mellan leverantör och köpare varit en stor del av hennes arbete där värdeskapande relationer och kontinuerliga dialoger är i fokus.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka