Peter HallHead of IT & Operations, Fortnox

    Peter Hall är Head of IT & Operations på Fortnox och ansvarar för Fortnox driftmiljöer och interna IT-miljö. Peter har en bred teknisk bakgrund från flera olika roller inom IT. Fortnox är ett framgångsrikt SaaS-bolag vars vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag. Fortnox började som ett bokföringsprogram på nätet men erbjuder nu en hel affärsplattform med över 40 olika produkter. Fortnox kunder är alltifrån direktanslutna egenföretagare, bolag anslutna via en lokal revisionsbyrå till bolag anslutna till någon av de största revisionsbyråerna i Sverige.
    Fortnox hanterar kunder och data med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och regelefterlevnad vilket i sin tur ställer höga krav på den tekniska plattformen och intern styrning och kontroll.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka