Katarina AspenbergHead of Business Offer Procurement, Forefront Consulting

    Katarina har arbetat över 10 år med Sourcing & Vendor Management och även bedrivit inköpsrelateradforskning på Handelshögskolan i Stockholm. Katarina har arbetat främst inom IT-inköp men även med HR-relaterade tjänster och Professional Services. Katarina har under flera år varit en uppskattad gästföreläsare på Handelshögskolan inom ämnet inköp i praktiken. Hon har arbetat både som konsult och i linjen inom flera olika branscher och har erfarenhet av allt från operativt och taktiskt inköp till strategiskt förändringsarbete. Hon har ett särskilt intresse för hur IT-inköpsrollen behöver utvecklas för att få in förmågan att anpassa insatsen till affärsnyttan utan att kompromissa på kvaliteten i slutresultatet, dvs arbeta mer effektivt med bibehållen leveransnivå.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka