Jonas GavelinCIO, Bankgirot

    Jonas Gavelin är CIO på Bankgirot, rapporterar till Vd och ingår i bolagsledningen. Jonas har mer än 25 års erfarenhet av att leda och att bedriva utveckling, förvaltning och drift av IT-verksamhet i en kraftigt regelverksstyrd och myndighetsreglerad sektor. Som IT-chef för svensk bankmarknad inom Swedbank var Jonas ansvarig för utvecklingen av digitala tjänster för att flytta från kontor till mobil. Idag går Bankgirot i bräschen för bank- och finanssektorn och har utkontrakterat hela sin IT-verksamhet för att minska risk, för att hantera den multisourcade leveransen krävs en väl fungerande beställarorganisation.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka

    Veronica Rådman Norr